โปรโมชั่น

2 เครื่องดื่มใหม่! ฉลอง 15 ปี แห่งความสดชื่น

 ฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งความสดชื่น ด้วย 2 เมนูสุดพิเศษ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน ที่ Café Amazon ทุกสาขา

โปรโมชั่น