โปรโมชั่น

สมาชิก PTT Blue Card เติมน้ำมันกลุ่มดีเซลรับคะแนนสะสมสูงสุด 6 เท่า

Happy Diesel สมาชิก PTT Blue Card เติมน้ำมันกลุ่มดีเซลรับคะแนนสะสมสูงสุด 6 เท่า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2560

โปรโมชั่น