กิจกรรมที่ผ่านมา

 PTT Blue Card Happiness Family : 800 คะแนน ตะลุย Kidzania ทั้งครอบครัว ลงทะเบียนสมัครวันที่ 7 - 14 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ทาง www.pttbluecard.com

 1. ลงทะเบียนลุ้นเป็นผู้โชคดีระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2560
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 185 ท่าน (สำรอง 20 ท่าน) ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.pttlbuecard.com
 3. จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ลงทะเบียนรับบัตรเวลา 10.30-12.00 น. เข้า Kidzania ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
 4. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก PTT Blue Card ที่ได้รับบัตรสมาชิกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 5. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้คะแนนสะสม Blue Point จำนวน 800 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 6. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ยินยอมที่จะให้ PTT Blue Card ดำเนินการหักคะแนนสะสม Blue Point จำนวน 800 คะแนน ทันทีที่ประกาศรายชื่อ
 7. สมาชิกผู้โชคดีได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตรเข้า Kidzania Bangkok วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 จำนวน 3 ใบ
 8. วิธีการคัดเลือกผู้โชคดี ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มสมาชิกผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และการตัดสินของทีมผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สมาชิกสามารถแจ้งสละสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-537-1090 สมาชิกที่แจ้งสละสิทธิ์หลังเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้
 10. สมาชิกผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนและบัตร PTT Blue Card ที่มีชื่อตรงกันมาเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนในวันที่จัดกิจกรรม ณ Kidzania Bangkok ชั้น 5 ศูนย์การค้า Siam Paragon
 11. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ของกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลับสู่หน้ากิจกรรม