About Blue Card ที่มาของความสุข

วิธีการสมัครสมาชิก

  1. เลือกหัวข้อ “Register” และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน
  2. หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ปตท. จะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
  3. บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 15 วันทำการ
  4. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น