About Blue Card ที่มาของความสุข

เงื่อนไขการสมัคร

  1. สามารถสมัครสมาชิก PTT Blue Card โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
  2. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่าน ต่อบัตร 1 ใบ
  3. สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดโดย ปตท.
  4. หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ทีมงานจะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
  5. บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 15 วันทำการ
  6. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น